• Dotační programy

 • Dotační programy

 • Dotační programy

Nahoru

Dotační programy

Nezbytná konektivita pracovišť pro zvýšení úrovně digitalizace ve VOP GROUP, s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je posílení úrovně digitalizace podniku VOP GROUP, s.r.o.Společnost, s.r.o. VOP GROUP, s.r.o. realizuje projekt „Nezbytná konektivita pracovišť pro zvýšení úrovně digitalizace ve VOP GROUP, s.r.o. (č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027489)", jehož cílem je posílení úrovně digitalizace. V rámci projektu jsou pořízeny nevýrobní technologie za účelem zásadní změny celkového výrobního postupu.  Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Firma VOP GROUP, s.r.o. se zúčastnila dotačních programů EU:OP PIK - NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

Projekt ELEKTROMOBILITA V RÁMCI LOGISTIKY VOP GROUP, S.R.O.

Společnost VOP GROUP, s.r.o., jako významný podnikatelský subjekt, který klade vysoký důraz na přispívání k lepšímu stavu životního prostředí nejen v Moravskoslezském kraji, pořídila pro svou provozovnu nacházející se na adrese Lípová 1128, 737 01 Český Těšín elektromobil a neveřejnou dobíjecí stanici s přispěním evropských dotací. Realizací tohoto projektu přispěla k dalšímu rozvoji v pořizování ekologičtějších a k životnímu prostředí šetrnějších dopravních prostředků.
Projekt s názvem Elektromobilita v rámci logistiky VOP GROUP, s.r.o. byl spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název programu podpory: Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny
Název projektu: Elektromobilita v rámci logistiky VOP GROUP, s.r.o. (CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010458)
Jméno žadatele: VOP GROUP, s.r.o.
Termín realizace: 2. 10. 2017 – 8. 5. 2019

Popis projektu:

Záměrem projektu bylo pořízení jednoho bateriového elektrického vozidla a jedné neveřejné dobíjecí stanice. Inovativní technologie byly pořízeny k pracovním účelům zaměstnanců z oblasti kovovýroby, obrábění a elektroinstalace. Elektromobil bude primárně využíván k pracovním cestám spojeným s rozvozem výrobků či zabezpečováním a dovozem materiálu v oblasti města Český Těšín a jeho blízkém okolí.

Závěry a výsledky:

Z výsledků konaného výběrového řízení na dodavatele došlo k pořízení:
 1. jednoho bateriového elektrického vozidla v kategorii užitkový vůz – konkrétně vozidla značky NISSAN (model vozu e-NV200)
 2. jedné neveřejné dobíjecí stanice pro elektromobil – konkrétně typu NS4 se dvěma dobíjecími výstupy, která je umístěna v sídle žadatele pro vlastní potřebu.
Fotografie realizovaného projektu:
 
GALERIE OP PIK
 
   

OP PIK - ÚSPORY ENERGIE

Projekt ÚSPORY ENERGIE V OBJEKTECH SPOLEČNOSTI VOP GROUP, S.R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002229)
je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti na vytápění a osvětlení výrobních prostor společnosti VOP GROUP, s.r.o.OP PIK - TECHNOLOGIE III. výzva 

(CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006186)
V rámci prioritní osy OP PIK: PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků bylo rozšířeno strojní vybavení pro strojírenskou výrobu a výrobu nábytku společnosti o:
 • Laserový CNC stroj na bázi optických vláken HD-FL 3015/6kW BH
 • Elektrickou lemovačku plechu XBC 400
 • Úhlový agregát pro obrábění 4-osy CNC obráběcího centra (2 ks)Operační program Zaměstnanost

Společnost VOP GROUP, s.r.o. se v rámci Evropského sociálního fondu zapojila do programu Operační program Zaměstnanost 2014-2020 řízeným MPSV ČR. S podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 85% celkových způsobilých výdajů realizuje projektu s názvem „Vzděláváni zaměstnanců VOP GROUP, s.r.o." s reg. číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004383. Předpokládaná doba realizace projektu je od 2.3.2017 do 31.1.2019.

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na odborný rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců společnosti VOP Group, které potřebují ke své práci. Jeho náplní budou kurzy zařazené do kategorie měkkých dovedností, odborného vzdělávání a obecného IT. Projekt má vazbu na růst podniku, jelikož s využitím získaných znalostí a dovedností budou účastníci projektu maximálně úspěšní ve své práci, čímž se zajistí splnění vnitropodnikových cílů na odděleních, na nichž pracují.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Dílčími cíli projektu je uskutečnit kurzy spadající do kategorie měkké dovednosti, obecné IT a odborné vzdělávání. Školeni budou jak manažeři, tak dělníci a různé podpůrné profese.

Aktuality:

Společnost VOP GROUP, s.r.o. úspěšně zrealizovala výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit. Výběrové řízení bylo řádně zveřejněno na stránkách Evropského sociálního fondu v sekci Zadávací řízení. Výběrové řízení bylo ukončeno výběrem dodavatele. V srpnu 2017 společnost Focus People s.r.o. zahájila realizaci vzdělávacích aktivit.OPPI - rozvoj

Pomocí tohoto dotačního programu bylo modernizováno strojní vybavení společnosti.
 •  Ohraňovací lis - AMADA HFT-100-3
 •  Laserový řezací stroj – TrueLaser 3030
 •  Horizontální soustruh – DOOSAN LYNX
 •  Tryskací zařízení – Vista
 •  Lakovací kabina – Mecnan Tenax 80DDOPPI - ICT v podnicích

Tento porogram pomohl naší firmě implementovat informační systém HELIOS ORANGE a komplexní systém pro automatizaci předvýrobních etap (TPV) ve strojirenské výrobě - SYSKLASS.
Finálním dodavatelem těchto systému je společnost First information system, s.r.o., který úspěšně implementoval systém v naší společnosti.OPPI - ICT v podnicích II

(CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004383)
V rámci projektu ICT v podnicích II. –"Rozšíření funkčnosti informačního systému" byl stávající informační systém společnosti rozšířen o:
 1. CAD/CAM informační systém výroby nábytku
 2. Výroba a skladová evidence - Systém sledování toku výrobků pomocí čteček čárových kódů, případně evidence skladu
 3. Správa podniku - Identifikační a bezpečnostní systém
  • Docházkový systém
  • Přístupový systém – vstup do vybraných místností jen oprávněným osobám
  • Kamerový systém
  • Průběžné monitorování spotřeby energií – elektrická energie, plyn, atd.
  • SW pro zprávu toku informací, detekci zranitelnosti počítačové sítě, zvýšení bezpečnosti firemních dat (zálohování), ochrana před zneužitím dat.Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - EDUCA III - výzva č. 92

číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/92.00067
název projektu: Specifické vzdělávání zaměstnanců VOP GROUP, s.r.o.
Cílem projektu je rozvoj specifické kvalifikace, odborných kompetencí a specializace zaměstnanců ve výrobních postupech
Výsledek projektu:
 1. počet proškolených osob                  56
 2. počet absolventů                             270